ASTROLOG - INTERVIEWER - YOGI

Miss Mannah Herself

DSC02157(2).jpg

Jeg begyndte ganske sent at betragte mine kreative intuitive evner som brugbare. Men da jeg accepterede dem som værdifulde, åbnede der sig et nyt univers af viden og filosofier for mig. Jeg har siden arbejdet som selvstændig med det, jeg er.

Astrologien ændrede alt for mig.

Den krisefyldte rejse er IKKE i vejen for vores udvikling, men åbningen til den. Og jeg er i dette arbejdsfelt af livsmestring og åndelig udvikling, fordi jeg ikke kan være andre steder.

Min funky stil

Dybde uden gnist fører mig i armene på fortvivlelse. Gnist uden dybde bliver hurtigt hult, og fører mig ind i et dobbeltliv, hvor kun visse situationer tillader mig at være mig selv. Derfor siger jeg gerne, at min stil både er underholdende og undervisende.

Til mit grundspørgsmål lige så længe jeg kan huske: Hvorfor fik jeg livet? passer astrologien perfekt i størrelse - opdagede jeg især da de sidste strenge af modstand på “den okkulte videnskab” slap. Jeg er vokset op i et hjem og i en missionsk kultur, hvor det at se til stjernerne var forbudt. Ja, selv at få en fodmassage var i dele af miljøet betragtet som syndigt. Jeg behøver VIST ikke at nævne, at jeg har flyttet mig ganske langt fra mit udgangspunkt. Da mit store opgør med religion stod på, troede jeg dog aldrig at jeg skulle leve af en spirituel virksomhed! Jeg forsøgte helt at lukke ned for den del af tilværelsen - hvilket gav enormt meget bagslag. Uden bebrejdelse af nogen personer, ser jeg i dag religiøse sekter som stopklodser for det, deres idealer egentlig er bygget op om - nemlig at leve et rent, kærligt liv i hengivelse til en højere magt.

Lad os tale mere, når vi mødes live. Nogle af de filosofiske samtaleemner der får mig til at trække vejret dybt og derpå snakke nonestop i timevis er som følger:

Har vi en fri vilje? I hvor grad er vi forudbestemt til det, vi gennemlever nu? Hvorfor lever du? Hvad er spiritualitet i kontrast til religion? Hvad har personlige kriser med kærlighedsvækst at gøre? Er der noget, der ikke kan ses om livsforløbet i horoskopet?

Bliv dog lige på siden og læs mere om det meta-perspektiv, jeg er allermest grebet af:

Udviklingsorienteret Astrologi

img-8971.jpg

Astrologi beskriver dit sjælsmønster. Det er en måde at udforske virkeligheden på gennem arketypiske beskrivelser af personligheden. Det er indenfor feltet af visse arketyper, at du vil udfolde dine anlæg og møde op til “dit frie valg.“

Jeg arbejder med udviklingsastrologi, sjælsastrologi eller evolutionær astrologi- alle titler der dækker over at jeg ser efter sjælens vækstpotentiale.

Vi er alle betinget af fortiden. Dine holdninger og synspunkter er farvet af det, du tidligere har erfaret. Horoskopet viser dine karmiske mønstre, om du har hænderne bundet på ryggen og hvordan vi i så fald får knuden op. Karma betyder gerning, og kan forstås som alt det, din sjæl har erfaret allerede. Eller: Kulminationen af alt du er og har været, og derfor må du “eje” din karma; tage kærligt, bevidst hånd om din eksistens.

Du kan sagtens vælge at forstå begrebet “tidligere liv” metaforisk som svarende til din tidlige barndom, eller reelt som erfaringer din sjæl har gjort før, du fik den krop og personlighed, du har nu. For hvis det der udlægges (i en læsning) om din fortid er rigtigt, skal det alligevel kunne svare tematisk til oplevelser i indeværende liv. Ellers er vi på vildspor i fortolkningen.

Selvkundskab

Faget vi burde have haft i skolen! Det vigtigste du kan beskæftige dig med er: HVEM ER JEG? Jeg elsker også ordet livskundskab, men når jeg undertiden kalder det selvkundskab, er det i erkendelse af, at jeg selv forårsager mine egne blokeringer. Ikke bevidst naturligvis. Intentionen kan være god, mens udfaldet er katastrofalt.

Horoskopet er en refleksion af dine tidligere livs dynamikker, og du kan have gået igennem vidt forskellige tidligere liv. Det betyder, at når vi ser på en persons horoskop, er det summen af adskillige personers livslektier, vi ser på. Du er sådan set en gruppe af personligheder, hvilket forklarer hvorfor du er fuld af modsætninger. Vi skal ind og sortere de emner, der er betydningsfulde for din succes i DETTE liv.

Gennem horoskopet kan vi arbejde terapeutisk fx med emotionelle tilknytninger, tidlige ikke- mødte behov, ubevidst tiltrækning og frastødning, dine forventninger til virkeligheden, habituelle tendenser, hvordan du strukturer din bevidsthed og andre betingende faktorer for, hvordan du på en sund måde udtrykker din vilje, dit ego, din lyst, dit drive og din sjæl.

Filosofien bag astrologi

DSC02468.jpg

Sjælen har to modsatrettede længsler: At finde mening igennem sit eget selvudtryk og at fjerne identitetens adskilthed fra kilden. Eller sagt mere simpelt: At blive sig selv og at merge med alt og alle - Den såkaldte “alle er et” følelse.

Det skaber selvsagt nogle spændinger at være menneske. Vi skal finde balancen mellem at turde at udfolde vores unikke personlighed, og at være villige til opløse vores særskilthed. På sin vis at hæve os op over hvem vi er, for at finde en dyb fred og ro med blot at være til sted i kærlighed uden en agenda.

Når du tapper ind i universets meningsfuldhed, vil du se, at enhver konflikt i den ydre virkelighed, holder en nøgle til hvordan, du kan gro ind i den, du virkelig ønsker at være. Og her vil du tiltrække det og dem, der kan gøre dig hel.

Mød mig og mærk livsgnisten

Hvis du ræsonnerer med min vibe af, at ville gøre noget bedre for sig selv end det den hidtil har stået på, hvis du er draget af at konsultere stjernes visdom i forhold til DIN PLADS I VERDEN, håber jeg meget, at vi ses. Enten til astrologiske sessioner, grupper, live podcast, yoga eller hvis du har lyst til at invitere mig ud og holde foredrag. Jeg elsker også at få replies på mit månedlige kærlighedsbrev Mannah News.

Med ønsket om at du føler dig ubeskriveligt velkommen hos mig, når du ønsker inspiration til at finde og følge dit autentiske selv.

– Miss Mannah Herself, født i fiskens spirituelle tegn, høj på studieaktiv skytte-energi, vant til skorpionens følelsesmæssige dybder og med et løve-filter der insisterer på at træde frem med glitter og glow.